Jl. Terusan Piranha Atas No.135 Malang admin@sekolahsabilillah.sch.id
Follow us:

Profil TK Islam Sabilillah Malang 2


TK Islam Sabilillah Malang 2 Sekolah Taman Kanak-Kanak dengan sistem semi fullday preschool Islam di kota Malang. Berada di kawasan Kampus 3 Sekolah Islam Sabilillah Malang (SISMA), satu lokasi dengan SD Islam Sabilillah Malang 2 fullday school. Memiliki program unggulan untuk menghantarkan Ananda menjadi generasi berkomitmen keislaman, kebangsaan, dan kecendekiaan. Taman kanak-kanak semifullday preschool berkonsep smart school, dilengkapi dengan sistem layanan dan fasilitas modern dengan teknologi digital. Setiap kelas dilengkapi dengan Interactive Flat Planel (IFP) yang membuat proses pembelajaran semakin menyenangkan dan mengikuti perkembangan jaman.


Translate